Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı

Yaralamalı Trafik Kazası Nedir?

Yaralamalı trafik kazası; karayolunda hareket halinde olan 1 ya da birden daha fazla aracın karıştığı ve neticesinde yaralanma olayının meydana geldiği kazalardır. Bu yazımızda sizlere yaralamalı kazalar hakkında merak ettikleriniz ve yapılması gerekenler hakkında bilgi vereceğiz.

Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Ödemesi

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Trafik kazası sonucu bedensel zarardan kaynaklanan tazminat davası, kazada yaralanan kişi tarafından sigorta şirketine, araç malikine ve sürücüye karşı açılan davadır.
Dava müteselsil sorumluluk gereği üçüne birlikte açılabilecekken mağdurun inisiyatifi doğrultusunda sorumlulardan birine de açılabilir. Dava Genel Mahkemelerde açılabileceği gibi Sigorta Tahkim Komisyonuna da başvuru yapılabilecektir.

Davanın eksiksiz takip edilmesi çok önemlidir, sürecin yanlış yönetilmesi, eksik bilgi belge toplanması gibi birçok nedenden dolayı davaların usulden ret olunması ve sürecin uzamasından kaynaklı hak sahipleri zarara uğrayabilmektedir.

Trafik kazası sonucu bedensel zarardan kaynaklı alınabilecek tazminatlar nelerdir?

  1. SÜREKLİ İŞ GÖRMEZLİK (MALULİYET) TAZMİNATI

Trafik kazası nedeniyle yaralanan kişide kalıcı bir sakatlık kalması sonucu kusurlu aracın zorunlu mali mesuliyet sigortasından sigorta limitleri dâhilinde kusur ve maluliyet oranı üzerinden talep edilebilen tazminattır. Tazminatınızla ilgili bizimle irtibata geçmeniz durumunda uzmanlarımız ne kadar tazminat alabileceğiniz konusunda sizlere yardımcı olacaklardır.

  1. GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI

Trafik kazası nedeniyle yaralanan kişinin bu yaralanma nedeniyle çalışamaması ve bu yüzden kazancında bir eksilme olması durumunda kusurlu aracın zorunlu mali mesuliyet sigortasından poliçe limitleri dâhilinde kusur oranı üzerinden isteyebileceği tazminattır. Alınacak kurul raporu doğrultusunda sigortalıya ödenecektir. Tazminatınızla ilgili bizimle irtibata geçmeniz durumunda uzmanlarımız alabileceğiniz tazminat miktarı konusunda sizlere yardımcı olacaklardır.

  1. BAKICI GİDERİ TAZMİNATI

 Trafik kazası sonucu başkasının bakımına muhtaç hale gelen kişinin kusurlu aracın zorunlu mali mesuliyet sigortasından poliçe limitleri dâhilinde kusur oranı üzerinden isteyebileceği tazminattır.  Sigorta şirketleri SGK’nın ödemiş olduğu sağlık harcamalarını karşılamamaktadır ancak bakıcı gideri bir sağlık harcaması olmasına rağmen SGK’ca karşılanmadığından sigorta şirketi SGK’nın karşılamadığı bakıcı gideri başta olmak üzere tüm sağlık harcamalarından ve tedavi giderleri kapsamındaki tüm harcamalardan sorumludur.

  1. TEDAVİ GİDERLERİ TAZMİNATI

6111 sayılı Yasanın 59. Maddesi ile tedavi giderleri tazminatı yönünden sigorta şirketinin, işleten ve sürücünün yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü sona erdirilmiş bulunmaktadır. 2918 Sayılı Yasa‘nın 98. maddesinde belirtilen tedavi giderleri yönünden sorumluluk dava dışı Sosyal Güvenlik Kurumu’na geçmiştir.

  1. MANEVİ TAZMİNAT

Kazada yaralanan hak sahibinin manevi değerlerindeki eksilmeyi gidermek amacıyla kusurlu sürücü, araç işleteni veya manevi tazminat kılozunu içeren ihtiyari mali mesuliyet poliçesi kapsamında sigortadan talep edilebilen tazminattır. Manevi tazminatı sigorta karşılamaz ancak ihtiyari mali mesuliyet poliçesi kapsamında manevi tazminat klozu varsa limitler dâhilinde sorumlu olacaktır. Aksi halde sigortalı veya sürücüye karşı genel mahkemelerde dava açılacaktır.

Yaralanmalı Trafik Kazası Müvekkillerden Sık Gelen Sorular

Sigorta şirketleri her trafik kazası için tazminat ödemesi yapmamaktadır. Tazminat, alınacak kurul raporu doğrultusunda kusur oranına göre ödenmektedir. Yolcular mağdur konumunda oldukları için kusursuz kabul edilmekte ve tazminatın tamamını alabilmektedirler.

Kazazedenin tedavisi tamamlandıktan sonra alınacak kurul raporunun sigortaya sunulmasından itibaren sigorta firmasının tutumuna göre 1 ay içerisinde tazminatın tamamı ya da bir miktarı alınmaktadır. Eksik ödeme yapılması durumunda bakiye tazminatın yargı yoluyla tahsili yapılmaktadır.

Yaralanmalı kazalarda 8 yıl, ölümlü kazalarda ise 15 yıldır. Zamanaşımı kesen haller varsa süreler yeniden değerlendirilir.

Kazada bir veya birden fazla kişi zarar görmesi durumunda kişi başına ödenecek tazminat tutarı “kişi başına sakatlanma ve ölüm” olarak belirlenen miktarı geçemeyecek olup “kaza başına sakatlanma ve ölüm” için belirlenen teminat limiti, kazazedeler ve yoksun kalanlar arasında oransal olarak dağıtılır.

Otomobil Trafik Sigortası Teminatı 2022
  • Kişi Başına Sağlık Giderleri 500.000 ₺
  • Kaza Başına Sağlık Giderleri 2.500.000 ₺
  • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 500.000 ₺
  • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 2.500.000 ₺

Kazaya karışan aracın sigortası yoksa bedeni zararlar güvence hesabından karşılanmaktadır. Tazminat ödendikten sonra güvence hesabı araç sahibine ve sürücüye rücu etmektedir.

Faili tespit edilemeyen kazalarda güvence hesabı bedensel zararları karşılamaktadır.

Sigorta, tazminatı kusur durumuna göre öder. Ehliyetin olmaması veya alkollü olmak tazminat almayı etkilemez kusur durumunu etkiler.

Manevi tazminatı sigorta karşılamaz ancak ihtiyari mali mesuliyet poliçesi kapsamında manevi tazminat klozu varsa limitler dâhilinde sorumlu olacaktır. Aksi halde sigortalı veya sürücüye karşı genel mahkemelerde dava açılacaktır.

Yaralanmalı trafik kazasında ne yapılmalı?

Yaralanmalı trafik kazası sonrasında sigorta firmaları kusur oranında tazminat ödemesi yapmaktadır. Sigorta Tazminat Hukuku deneyim isteyen bir alandır. Özellikle trafik kazalarına bağlı bedensel zararlardan kaynaklı tazminat davaları mutlaka ama mutlaka alanında deneyimli hukukçularla takip edilmesini gerektirir.

Kartal Hasar Merkezi olarak; yaralanmalı trafik kazası tazmin sürecinizi, konusunda uzman avukatlarımız aracılığı ile şeffaf bir şekilde ve en kısa sürede sizin adına yürütüyoruz.

Diğer İlgili Yazılarımız:

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı : https://www.kartalhasarmerkezi.com/olumlu-trafik-kazasi-tazminati/