Yükleniyor

SİGORTA RED DOSYALARI

 

  • SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN HAKSIZ OLARAK ÖDENMEYEN ZARARLARINIZI YASAL YOLLARA BAŞVURARAK TAHSİL EDEBİLİRİZ.

Yangın Sigortası

Yangın sigortası ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin ev, işyeri, depo ve fabrikanızdaki sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alınır.

Hırsızlık Sigortası

Hırsızlık Sigortası; Hırsızlığa karşı bir sigorta ürünüdür. Sigortalı adreste bulunan eşyalarınızın sigorta poliçesinde belirtilen şekilde yapılacak olunan hırsızlık veya hırsızlık teşebbüsü nedeni ile oluşabilecek maddi zararlara karşı sigortalıya güvence verir.

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Emtea Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş Nakliyat Sigortası Genel Şartlar ve Özel Şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

Makine Kırılması Sigortası

İşletmenizde kullandığınız sigortalı makine ve tesislerin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik bir sebeple meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır.

Makine Kırılması Sigortası ile oluşabilecek risklere ve uğrayabileceğiniz büyük boyutlu zararlara karşı kendinizi koruma altında alabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası ile sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır. Belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dahilinde, daha önceden sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korur.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemidir.

 Konut Sigortası

Konut sigortası, bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyaları hırsızlık, yanma, yıkılma vs. durumlara karşı güvence altına alır. Bu durumda bina teminatı ile içerisindeki her tür sabit tesisat da sigorta kapsamına girer.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Deprem kuşağında ve sürekli risk altında bulunan ülkemizdeki yapıları depremin olası zararlarından korumayı amaçlayan DASK, yani Zorunlu Deprem Sigortası, tüm binalar için gerekli olmasının yanı sıra devlet tarafından yaptırılması şart koşulan bir sigorta türüdür.

Hayat Sigortası

Hayat sigortası, yaşam kaybı riskine karşı kişinin ailesini maddi olarak güvence altına alır. Yıllık hayat sigortası yaptırmak geride kalan en değerli varlığınız olan ailenizin yaşam standartının devam etmesini sağlar.

 Seyahat Sigortası

Seyahat sigortası, seyahat sırasında ortaya çıkabilecek trafik kazaları, yolculuk iptalleri veya uçak seferinin gecikmesi gibi çeşitli risklere karşı güvence sağlar. Böylece, çeşitli seyahat risklerinden mali durumunuzun etkilenmemesini sağlayabilirsiniz.

 

  • Sigorta Şirketleri, yukarıda isimleri belirtilen sigorta türleri kapsamında meydana gelen ve poliçe teminatı kapsamında olan zarar-ziyan ödemelerinizi haksız bir şekilde reddedebilir. Bilgi eksikliğinden ya da tecrübesizlikten dolayı siz de bu durumu kabullenip ödemeyi kendi cebinizden yapmış olursunuz ya da zarara katlanırsınız.

 

  • Reddedilen sigorta tazminat dosyaları hakkında yapılan incelemelerde birçok dosyanın önceden belirlenmiş ve bilinen haksız ve hukuka aykırı nedenlerden kaynaklı reddedildiği görülmüştür.

 

  • Uygulamada sigorta şirketleri ödeme yapmamak için basit gerekçelerle zarar ve ziyanınızı ödemeyi reddetmektedir. Şayet reddedilen tazminat dosyalarınız konusunda çözüm arıyorsanız, yapmanız gereken mutlaka profesyonel yardım almak olmalıdır. Alacağınız profesyonel yardım zarara uğradığınız hakların geri iadesine ve mağduriyetinizin giderilmesine vesile olacaktır.

 

Bir cevap yazın

Top