Şaibeli Dosyalar

Sigorta şirketleri tarafından haksız olarak ödenmeyen zararlarınızı yasal yollara başvurarak tahsil edebiliriz.

Aşağıda sayılan sebeplerden kaynaklı meydana gelen zararları sigorta şirketleri ödemez. Genelde bu tarz durumlara şaibeli dosyalar, olaylar denir. Ancak olayın öyle olmadığını ispatlandığı durumlarda meydana gelen zararlar sigorta şirketlerince ödenir.

EHLİYET YA DA YETERLİ EHLİYETSİZLİK

Tazminatı gerektiren olaylar;

  • Ehliyetsiz araç kullanmak,
  • Aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken yeterli ehliyetnameye sahip olmayan,
  • Geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip ya da geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi
  • Trafik kurallarının ağır kusuru ile ihlali

YASAL ALKOL LİMİTİNİ AŞMA YA DA UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA

Aracın, uyuşturucu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlardır.

SÜRÜCÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Tazminatı gerektiren olayda, alkol, ehliyetsizlik, yaş küçüklüğü vb. nedenlerden dolayı sürücü değişikliğine gitme durumu varsa ve sigorta şirketi tarafından tespit edilmişse, meydana gelen zararlar sigorta şirketince ödenmez.

OLAY YERİ TERK

Bedeni hasara ya da sadece maddi hasara neden olan trafik kazalarında sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin, tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma gibi zorunlu haller hariç olmak üzere, olay yerini terk etmesi veya kaza tespit tutanağı, alkol raporu vb. kazanın oluş koşullarına ilişkin gereken belgelerin düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı davranması halinde meydana gelen zararlar sigorta şirketince ödenmez.

OLAY YERİ TERK ETMEK TEK BAŞINA RÜCU SEBEBİ DEĞİLDİR. Eğer kişi alkollü olma, sürücü değişikliği yapma, ehliyetsiz olma nedeniyle terk etmiş bu durumda sigorta tarafından somut delillerle ispatlanmış ise meydana gelen zarar ödenmez.

İSTİAP HADDİNİ AŞMA (YOLCU YA DA YÜK SINIRINI AŞMA)

Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması veya yetkili makamlarca tespit edilmiş olan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelen zararları sigorta şirketi ödemez.

Kısacası araç ruhsatında yolcu sayısı 5 olan araca 6 ve üzeri yolcunun binmesi ya da ruhsatında yük tonajı 1 ton olarak belirtilen araca bu ağırlığın üzerinde yük yüklenmesi veya yasak maddeler taşıtılmasından kaynaklı araca gelen zararları sigorta şirketi ödemez.

ARACIN ÇALINMASI / GASP EDİLMESİ

Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda olması halinde, çalınma veya gasp edilme olayında sigortalının kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse meydana gelen zararları sigorta şirketi ödemez.

HASARLA KAZA YERİNİN UYUMSUZ OLMASI

Tazminatı gerektiren olayda, oluşan hasar ile kaza yerinin uyumlu olması gerekir. Şayet oluşan hasarın tutanakta gösterilen yerde meydana gelmesinin mümkün olmadığı bir durum söz konusuysa, sigorta şirketi meydana gelen zararı karşılamaz.

KAZA TESPİT TUTANAĞININ DÜZENLEMEDE YALAN BEYANDA BULUNMA

Sigorta bedelini almak için kaza tespit tutanağını düzenlerken gerçeğe aykırı beyanda bulunma halinde sigorta şirketi oluşan zararı ödemez. Maddi hasarlı trafik kazasında yalan beyan da bu kapsama girer. Ayrıca tutanak düzenlerken gerçeğe aykırı beyanda bulunmak Türk Ceza Kanunu anlamında hem dolandırıcılık suçuna hem de özel belgede sahtecilik suçuna sebeptir.

ARACIN AMAÇ DIŞI KULLANIMI

Yolcu taşımaya tahsisli araçla yük taşıma ya da yük taşımaya tahsisli araçla yolcu taşımadan kaynaklı meydana gelen zararlar sigorta şirketince ödenmez.

Şaibeli Dosyalarda Kartal Hasar Merkezi

Sigorta Şirketleri, yukarıda sayılan durumları sebep gösterip size ödeme yapmayı reddeder. Bilgi eksikliğinden ya da tecrübesizlikten dolayı siz de bu durumu kabullenip ödemeyi kendi cebinizden yapmış olursunuz.

Reddedilen kasko ve trafik sigortası tazminat dosyaları hakkında yapılan incelemelerde birçok dosyanın önceden belirlenmiş ve bilinen sebepler dolayısıyla reddedildiği görülmüştür.

Uygulamada sigorta şirketleri ödeme yapmamak için basit gerekçelerle hasar dosyalarınızı reddetmektedir. Şayet reddedilen kasko ve trafik tazminat dosyalarınız konusunda çözüm arıyorsanız, yapmanız gereken mutlaka profesyonel yardım almak olmalıdır.

Alacağınız profesyonel yardım zarara uğradığınız hakların geri iadesine ve mağduriyetinizin giderilmesine vesile olacaktır. Kartal Hasar Merkezi size şaibeli dosyalar konusunda her zaman destek olmak için hizmetinizdedir. Hemen arayabilirsiniz.   https://www.kartalhasarmerkezi.com/iletisim/

red hasar ödemeleri