Pert Araç Ara Farkı

Pert araç ne demek?

Pert araç; trafik kazası sonucu %70 ve yukarısı bir oranda aracın hasar alması ve kullanılamaz hale gelmesi durumudur. Bu araç trafik sigortası kayıtlarına tam hasarlı (pert) araç olarak kaydedilir. Sigortacılıkta kullanılan terimler arasında pert ifadesi bulunmazken bu durumlar ‘ağır hasarlı’ ve ‘tam hasarlı’ kelimeleri ile ifade edilir.

Araba pert olursa ne olur?

Araba pert olursa; sigorta şirketi ile anlaşıldığı takdirde, şirket tarafından azami teminat limitini geçmemek şartıyla aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç bedeli belirlenir. Pert hasar bedeli rayiç bedelinden düşüldükten sonra geriye kalan kısmı sigortalıya ödenir ve hasarlı araç bu haliyle sigortalıya geri bırakılır.

Pert Araç Sigorta İşlemleri Hakkında Merak Edilenler

Ağır hasar ve pert aynı anlama gelir. Sigortacılık terminolojisinde pert ifadesi bulunmaz. Bunun yerine ağır hasarlı ve tam hasarlı ifadeleri kullanılır.

Pert olan aracın parasının ödenme süresi sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilir. Başvurunun eksiksiz şekilde yapılması ve eksperin çıkardığı raporu teslim etmesinin ardından en geç 10 iş günü içinde pert ödemesi yapılır.

Pert parasının hesaplanması için ilk önce hasar durumunun tespit edilmesi gerekir. Hasar durumu sigorta şirketinin görevlendirdiği eksper tarafından raporlanır. Onarım ve parça masraflarının, aracın kaza anındaki sigorta rayiç bedeline ulaşması ya da bu değeri geçmesi halinde raporda tam hasarlı araç olarak belirtilir. Şirket ile anlaşılması durumunda pert bedeli rayiç bedelden düşüldükten sonra kalan kısım sigortalıya ödenir. Hasarlı araç bu haliyle sigortalıya bırakılır.

Trafik kazası neticesinde aracın yüzde 70 veya daha fazla hasarının olması, onarım masraflarının ise sigorta bedeline yakın çıkması durumlarında araç perte ayrılır. Kullanılmaz duruma gelir ve doğrudan tam hasarlı araç konumuna düşer.

Kaskosuz araç pert olursa; karşı tarafın trafik sigortası belli limitler dâhilinde masrafları karşılar, eksik kalan kısım bulunması halinde kaskodan ihtiyari mali mesuliyet sigortası kapsamında karşılanacaktır. Hala eksik olursa karşı tarafa dava açıp, kalan kısım tazmin edilir.

Trafik sigortası kendi aracınızın pert masraflarını ödemez. Yalnızca karşı tarafın perte çıkan aracının pert masraflarını belli limitler oranında karşılar. Kendi aracınızı teminat altına almak adına kasko yaptırılması önerilir.

PERT ARAÇ BİLDİRİMİ İÇİN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Aracınızın pert olması durumunda sigorta şirketinden ödeme alabilmeniz için kazadan sonra 5 iş günü içinde bazı evrakları şirkete ulaştırmanız gerekir.

Gerekli Evraklar

  • Eksper raporu,
  • Sürücüye ait ehliyetin fotokopisi,
  • Araç ruhsat fotokopisi,
  • Sigorta poliçesi,
  • Trafik kaza raporu,
  • Aracın hasarlı halde iken çekilmiş fotoğrafları,
  • Sürücünün alkol durumunu belirten rapor.

Pert Araç İşlemlerinde Deneyim Önemlidir

Kartal Hasar Merkezi olarak; perte çıkan aracınızın hak ettiği fiyatı alabilmesi için, konusunda deneyimli avukatlarımız ile hizmetinizdeyiz. Bu süreci sizin adınıza şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütüyoruz.

pert araç ara farkı