Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü trafik kazası; karayolu üzerinde hareket halinde olan 1 ya da birden daha fazla aracın karıştığı, ölümle sonuçlanan olaylara denir. Ölümlü trafik kazası sigorta ödemesi ise; Türk Borçlar Kanunu madde 53/3 göre, ölenin desteğinden mahrum kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları zararı tazmin etme hakkı vardır.

Bu kanun kapsamında ölümlü bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin yakınlarına uğradıkları maddi ve manevi zararları için ödenen tazminattır.

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında alınabilecek tazminatlar nelerdir?

  • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Destekten yoksun kalma tazminatı, trafik kazası sonucu vefat eden kişinin desteğini yitirenlere ödenen tazminattır.

Destekten yoksun kalma tazminatının amacı, müteveffanın desteğinden mahrum kalacak kişinin zararının giderilmesidir. Destekten yoksun kalma tazminatında bulunacak kişinin,  mirasçı olma şartı aranmaz.

6098 sayılı 53. maddesinde ölenin desteğinden yoksun kalan kişiler olarak açıkça belirtilmiş olup “mirasçı” kavramı kullanılmadığından murisin desteğini yitirmiş olan kişiler bu tazminattan faydalanabileceklerdir.

Destekten yoksun kalma tazminatını eş, çocuklar, anne ve baba talep edebilir. Bu dört kişi için desteklik karine olarak kabul edilir, destekten yosun kalma tazminatı talep edecek diğer kişiler açısından desteklik konusunun ispat edilmesi gerekecektir.

  • DEFİN MASRAFI

Müteveffa için yapılan cenaze ve defin giderleri sigorta tarafından karşılanır.

  • MANEVİ TAZMİNAT

 Müteveffanın yakınlarının manevi değerlerindeki eksilmeyi gidermek amacıyla kusurlu sürücü, araç işleteni veya manevi tazminat kılozunu içeren ihtiyari mali mesuliyet poliçesi kapsamında sigortadan talep edilebilen tazminattır.

Manevi tazminatı sigorta karşılamaz ancak ihtiyari mali mesuliyet poliçesi kapsamında manevi tazminat klozu varsa limitler dâhilinde sorumlu olacaktır. Aksi halde sigortalı veya sürücüye karşı genel mahkemelerde dava açılacaktır.

Ölümlü Trafik Kazasında Müvekkillerden Sık Sorulan Sorular

Murisin desteğini ispat eden herkes destekten yosun kalma tazminatı alabilecektir. Anne, baba, eş ile çocuklar (erkek çocuk 18 yaş, lise öğrenimini görüyorsa 20 yaşına kadar, kız çocuklarında 22 yaş, yükseköğrenim görüyorsa kız-erkek ayrımı yapılmaksızın 25 yaş) karine olarak müteveffanın desteği sayılırlar. Diğerleri (nişanlı, amca, dayı vb.) yönünden ise desteklik konusunun ispat edilmesi gerekir.

Ölümlü kazalarda zamanaşımı süresi 15 yıldır. Zamanaşımı kesen haller varsa süreler yeniden değerlendirilir.

Kazada bir veya birden fazla kişi zarar görmesi durumunda kişi başına ödenecek tazminat tutarı “kişi başına sakatlanma ve ölüm” olarak belirlenen miktarı geçemeyecek olup “kaza başına sakatlanma ve ölüm” için belirlenen teminat limiti, kazazedeler ve yoksun kalanlar arasında oransal olarak dağıtılır.

Otomobil Trafik Sigortası Teminatı 2022 Yılı

  • Kişi Başına Sağlık Giderleri 500.000 ₺
  • Kaza Başına Sağlık Giderleri 2.500.000 ₺
  • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 500.000 ₺
  • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 2.500.000 ₺

Alınacak tazminat miktarını müteveffanın kusur durumu, gelir durumu, yaşı gibi etkenler belirleyecektir.

Rücu sebepleri olmadığı sürece (alkollü araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma vs.) herhangi bir zarar gelmeyecektir.

Faili tespit edilemeyen kazalarda güvence hesabı destekten yosun kalma tazminatını karşılamaktadır.

Evrakların eksiksiz olarak sigortaya sunulmasından itibaren sigorta firmasının tutumuna göre bir ay içerisinde tazminatın tamamı ya da bir miktarı alınmaktadır. Eksik ödeme yapılması durumunda bakiye tazminatın yargı yoluyla tahsili yapılmaktadır.

Sigorta, tazminatı kusur durumuna göre öder. Ehliyetin olmaması veya alkollü olmak tazminat almayı etkilemez kusur durumunu etkiler.

Manevi tazminatı sigorta karşılamaz ancak ihtiyari mali mesuliyet poliçesi kapsamında manevi tazminat klozu varsa limitler dâhilinde sorumlu olacaktır. Aksi halde sigortalı veya sürücüye karşı genel mahkemelerde dava açılacaktır.

Ölümlü Trafik Kazasında Kartal Hasar Merkezi

Kartal Hasar Merkezi olarak; hukuki bir süreç olan ölümlü trafik kazası tazminatı davalarınızı, konusunda uzman avukatlarımız ile sizin adınıza şeffaf bir şekilde yürütüyor ve en kısa sürede sonuçlandırıyoruz.

ölümlü trafik kazası tazminatı

Diğer İlgili Yazılarımız:

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı: https://www.kartalhasarmerkezi.com/yaralanmali-trafik-kazasi-tazminati/