Yükleniyor

DEĞER KAYBI KRİTERLERİ NELERDİR ?

1. En önemli kıstas 165.000 km sınırıdır. Hazine müsteşarlığının belirlediği sigorta genel şartlarına göre kilometre esas alınarakaraç değer kaybı hesaplanmaktadır. Bu hesaba göre 165.000 km’yi geçse dahi değer kaybı sıfır (0) olarak çıkmaktadır. Kilometre hesabına göre kilometre göstergesi ilk 15.000 km’de ise değer kaybı yüksek çıkmaktadır. Aracın kilometre’si 100.000’in üzerin olunca değer kaybı gittikçe azalmakta ve 165.000 km’yi geçince artık değer kaybı alınamamaktadır.

2. Araç yaşı önemli değilse de 10 yaşını geçmiş araçlarda değer kaybı düşük çıkabilmektedir.

3. Aracın hasar gören parçanın aynı bölgesinden daha önceden *işlem yapılmamış olması gerekiyor. Aynı bölgeden kazası varsa sonraki kazadan değer kaybı alınamamaktadır.

4. Araç satış gerçekleşmiş olsa dahi kaza yaptığı tarihte ruhsat sahibi kim ise değer kaybını kaza tarihindeki araç sahibialabilmektedir. Kısacası aracın el değiştirmesi değer kaybı alınmasına engel değildir.

5. Değer kaybında zaman aşımı 2 yıl olup kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde değer kaybı alınır. Şayet kazanız polis tutanaklı ve yaramalı bir kaza ise bu takdirde süreye uzayabilmektedir.

6. Değer kaybı almış olsanız bile yeterli seviyede değer kaybı alınmadı ise fark bedeli için dava yoluyla tekrardan değer kaybı farkı alınabilmektedir.

7. Değer kaybı ile hasar bedeli aynı olmak zorunda değildir. Genellikle hasar miktarı yüksek olurken değer kaybı daha düşük olmaktadır. Çünkü hasar gören parçalardan hasar parası alınırken, değer kaybı onarım gören belirli parçalardan alınabilmektedir.

8. Değer kaybı; Ayna, Far, Cam, Silecek, Tampon ve Mekanik Aksamdan alınmazken daha çok kaporta aksamı dediğimiz Kapılar, Çamurluklar, Direk, Şase, Marşpiyel, Havuz, Panel, Bagaj Kapağı, Kaput gibi Metal Kaporta aksamından alınabilmektedir.

9. Kaportaki onarım değişim gören parçalardan değer kaybı alınabilmektedir.

10. Değer kaybı alınacak olan aracın kazada kusursuz olması ve kısmî kusurlu olması gerekmektedir. Söz gelimi % 50 oranında dağıtılan kusur oranında değer kaybı % 50 olarak alınabilmektedir.

11. Değer kaybı kazaya karışan karşı taraftaki kusurlu aracın trafik poliçesinden alınabilmektedir.

12. Karşı tarafın trafik poliçesinden talep edebileceğiniz hasar ve değer kaybı tutarı, trafik sigortasının teminat tutarı ile sınırlıdır.

13. Değer kaybı olarak alınan bedel TRAMERE HASAR KAYDI OLARAK işlememektedir.

14. Ağır Hasar Kaydı olan araçlarda değer kaybı alınamamaktadır.

Bir cevap yazın

Top